Pejabat Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri KedahPej Timbalan SUK (Pembangunan) / Bahagian Perancang Ekonomi Negeri